Leasingodawca dnia 29.03.2021 r. nabyła na zlecenie klienta nieruchomość położoną w Lublinie przy ul. Bluszczowej o wartości 342 000 zł w celu oddania jej w leasing. Leasingobiorca uiścił opłatę wstępną w wysokości 45% wartości nieruchomości, pozostałą kwotę wypłacił finansujący.

 

Przedmiotem oferty jest cesja prawa do udziału w zyskach płynących z umowy leasingu finansowego nieruchomości zawartej dnia 29.03.2021 na rzecz korzystającego.

 

Oferty zbieramy od dnia 01.06.2021 do momentu zebrania kwoty 180 000 zł

 

Leasingodawca gwarantuje zwrot kapitału w wypadku niewypłacalności klienta.

 

Całkowity zysk z inwestycji wynosi: 78300 zł (przy założeniu nabycia całej wierzytelności do dnia 01.06.2021)

 

Rata miesięczna wynosi: 1350 zł (przy założeniu nabycia całej wierzytelności)

 

Leasingodawca dnia 29.03.2021 r. zawarł umowę kupna-sprzedaży nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Bluszczowej oraz umowę leasingu finansowego nieruchomości.

 

Wartość nieruchomości określono za pomocą operatu szczunkowego z dnia 18.03.2021 r. na cenę 342 000 zł

 

Leasingodawca uiścił 55% wartości nieruchomości, resztę pokryła opłata wstępna opłącona przez leasingobiorcę.

 

Przez cały okres trwania umowy leasingu Leasingodawca pozostanie właścicielem nieruchomości.

 

W przypadku niewywiązania się Korzystającego z postanowień umowy leasingu Leasingodawca zwróci zainwestowane środki inwestorom z funduszy własnych lub wystawi na sprzedaż przedmiotową nieruchomość w celu zapewnienia zwrotu zainwestowanych środków inwestorom.

 

Jeśli Leasingodawca zdecyduje o sprzedaży nieruchomości inwestorzy zostaną o niej poinformowani i będą mogli jako pierwsi złożyć oferty jej nabycia.

 

POBIERZ WYCIĄG Z OPERATU

 

KW nr. LU1I/00336703/0

 

 

 

 

 

 

MAX

Całkowity zysk z inwestycji wynosi: 78300 zł*

Zysk rocznie wynosi: 16200 zł*

Zwrot kapitału nastąpi 30.03.2026

Zainwestowany kapitał pracuje przez cały okres trwania umowy w pełnej wysokości.

 

*przy założeniu nabycia całej dostępnej wierzytelności w kwocie 180 000 zł do dnia 01.06.2021


MIN

Całkowity zysk z inwestycji wynosi: 2175zł **

Zysk miesięcznie wynosi: 450 zł**

Zwrot kapitału nastąpi 30.03.2026

Zainwestowany kapitał pracuje przez cały okres trwania umowy w pełnej wysokości.

 

**przy założeniu nabycia minimalnego dostępnego udziału w wierzytelności w kwocie 5000 zł do dnia 01.06.2021

Forma Prawna: Jednoosobowa dzialalność gospodarcza
Imię:  DARIUSZ
Nazwisko:  MAZUR
Numer NIP:  7123085569
Numer REGON:  061590250
 
 
Jest to reaktywacja firmy zamkniętej przez klienta w 2016 r., klient stale prowadzi sprzedaż wysyłkową, jest to zformalizowanie jego bierzącej dziłalności.

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Imię, Nazwisko
Twój e-mail
Telefon
Pesel
Numer dowodu
Kraj
Kod pocztowy
Miasto
Ulica
Numer budynku / lokalu

Inwestycja

Nazwa inwestycji
Wysokość inwestycji
Wpłata może wynosić jednokrotność albo wielokrotność kwoty 5000
Numer rachunku bankowego do wypłaty
Dane posiadacza rachunku muszą być zgodne z danymi podanymi powyżej

WYRAŻAM ZGODĘ NA KONTAKT

Przepisz nazwę z obrazka

 

 

 

 

 

FINANCE YOU SP Z O O, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, KRS 0000635207, REGON 365350668, NIP 7010611803

Kapitał zakładowy 250 000 zł opłacony w całości

telefon 889 888 700

facebook twiter youtube