Leasingodawca dnia 27.11.2020 r. nabył na zlecenie klienta nieruchomość położoną w Kościerzynie o wartości 269 000 zł w celu oddania jej rzeczonemu klientowi w leasing finansowy. Cenę sprzedaży strony ustaliły na kwotę 221 000 zł Klient uiścił opłatę wstępną w wysokości 30% wartości nieruchomości, pozostałą kwotę opłacił finansujący.

 

Przedmiotem oferty jest cesja prawa do udziału w zyskach płynących z umowy leasingu finansowego nieruchomości zawartej dnia 27.11.2020 r. na rzecz leasingobiorcy.

 

Oferty zbieramy od dnia 01.06.2021 do momentu zebrania kwoty 135 000 zł

 

Całkowity zysk z inwestycji wynosi: 54675zł (przy założeniu nabycia całej wierzytelności do dnia 01.06.2021)

 

Leasingodawca gwarantuje zwrot kapitału w wypadku niewypłacalności klienta.

 

Rata miesięczna wynagrodzenia inwestora wynosi: 1012,5zł (przy założeniu nabycia udziałów za cenę 135000 zł)

Leasingodawca dnia 29.03.2021 r. zawarła umowę kupna-sprzedaży nieruchomości położonej w Kościerzynie oraz umowę leasingu finansowego nieruchomości.

 

Wartość nieruchomości określono za pomocą operatu szczunkowego z dnia 12.11.2020 r. na cenę 269 000 zł

 

Finansujący uiścił 55% ceny nieruchomości, resztę pokrył leasingobiorca.

 

Przez cały okres trwania umowy właścicielem nieruchomości jest leasingodawca

 

W przypadku niewywiązania się Korzystającego z postanowień umowy leasingu Finansujący zwróci zainwestowane środki inwestorom z funduszy własnych lub wystawi na sprzedaż przedmiotową nieruchomość w celu zapewnienia zwrotu zainwestowanych środków inwestorom.

 

Jeśli Finasujący zdecyduje o sprzedaży nieruchomości inwestorzy zostaną o niej poinformowani i będą mogli jako pierwsi złożyć oferty jej nabycia.

 

POBIERZ WYCIĄG Z OPERATU

 

KW nr. GD1E/00049712/0

MAX

 

Całkowity zysk z inwestycji wynosi:  54 675 zł*

Zysk rocznie wynosi: 12150 zł*

Zwrot kapitału nastąpi 27.11.2025 r.

 

*przy założeniu nabycia całej dostępnej wierzytelności w kwocie 135 000 zł do dnia 13.06.2021 r.

 


MIN

 

Całkowity zysk z inwestycji wynosi 2025 zł**

Zysk rocznie wynosi: 450 zł**

Zwrot kapitału nastąpi: 27.11.2025 r.

 

**przy założeniu nabycia minimalnego dostępnego udziału w wierzytelności w kwocie 5000 zł do dnia 13.06.2021 r.

 

 
Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza
Imię:  MARCIN
Nazwisko:  GERBATOWSKI
Numer NIP:  5911630228
Numer REGON:  221994191
Firma przedsiębiorcy:  "SZYMEX" MARCIN GERBATOWSKI
 
 
Leasingobiorca od 2013r. prowadzi działalność m.in. w zakresie renowacji klasycznych samochodów osobowych.
Środki uzyskane z leasingu zwrotnego hali garażowej zamierza przeznaczyć na zakup kolejnych pojazdów do renowacji.
 

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Imię, Nazwisko
Twój e-mail
Telefon
Pesel
Numer dowodu
Kraj
Kod pocztowy
Miasto
Ulica
Numer budynku / lokalu

Inwestycja

Nazwa inwestycji
Wysokość inwestycji
Wpłata może wynosić jednokrotność albo wielokrotność kwoty 5000
Numer rachunku bankowego do wypłaty
Dane posiadacza rachunku muszą być zgodne z danymi podanymi powyżej

WYRAŻAM ZGODĘ NA KONTAKT

Przepisz nazwę z obrazka

 

FINANCE YOU SP Z O O, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, KRS 0000635207, REGON 365350668, NIP 7010611803

Kapitał zakładowy 250 000 zł opłacony w całości

telefon 889 888 700

facebook twiter youtube